QUINNY ŠVARCAVA
Z výstav II.

Quinny Švarcava - 13.10.2012 Celostátní speciální výstava kníračů Mladá Boleslav - rozhodčí: Lenka Fairaislová - Výborná 1., CAC, ČKŠ, ISPU Cert.

Kategorie: Knírač malý bílý