Ich:Loveboy saltus ze Záhrabské
Z výstav II.

23.6.2012 Celostátní speciální výstavy kníračů Loveboy: V1, ČKŠ, CAC, ISPU certifikát, Klubový vítěz

Kategorie: Knírač střední pepř a sůl