Graf Gerett Goldest Danubius
Výcvik II.

Dogmania 2011, figurant Milan Brunovský, majitel: Andrea Zítková

Kategorie: Knírač velký černý