Grace Kelly + Frank Zappa + Cecille z Marzemu
Ze života kníračů I.

Tři trpaslíci... majitel: Martina Zemanová, ch.st. \"z Marzemu\"

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl