Beauty Bonie Jarní Květ
Ze života kníračů I.

Klubový šampion krásy, 2x CAC,2xres. CAC,res. CACIB, 7x ČKŠ,4xOblastní vítěz,Krajský vítěz,matka D vrhu v chov. st. IMOONA

Kategorie: Knírač střední pepř a sůl