Amálka od Ždírecké kapličky
Ze života kníračů VII.Kategorie: Knírač střední černý