Amálka od Ždírecké kapličky
Ze života kníračů VII.
Amálka od Ždírecké kapličky
Kategorie: Knírač střední černý