Patriott Poslední skaut
Ze Života kníračů VI.

8 týdnů, m: Hipee Poslední skaut, o: Zodiac z Dixie, chov. M. Křížová

Kategorie: Knírač malý černostříbřitý