Uragan von Elberfeld
Výcvik I.

MR kníračů 2009 - Přelouč, fig. J. Kubec

Kategorie: Knírač velký černý