Gently Bon Rosemary (Růžena)
Galerie šampionů

JAHRESSIEGER 2009!!!, Champion SRN,VDH,ČR,Klubu KCHK,Klubový vítěz,BIS MV Praha atd., ZVV1,IPOV,BH,FPr.1,ZZO,ZOP

Kategorie: Knírač velký černý