Drupi Zdestru
Ze života kníračů V.

maj.:Vladimíra Cihelková zkoušky: ZZO,ZMMP,ZOP,BH,ZPU1 účastník Mistrovství republiky 2008

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl